Zrealizowane oferty private placement, ktre zakoczyy si penym sukcesem. W ramach tych ofert, pozyskalimy dla naszych klientw kilka milionw zotych:

Suntech S.A.  Apolonia S.A.  Terra S.A.  mobini_new  ZWG S.A.  Cereal Planet  aforti

Spki dla ktrych Top Consulting S.A. wiadczy usugi Autoryzowanego Doradcy:

Suntech S.A.  Apolonia S.A.  Terra S.A.  ZWG S.A.  sevenet  precous

Aktualnie penimy funkcj Autoryzowanego Doradcy dla nastpujcych spek:

mobini_new  Tamex S.A.  Cereal Planet

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.