Doradztwo finansowe

Top Consulting doradzaa przedsibiorstwom przy pozyskiwaniu inwestorw, zarwno strategicznych jak i finansowych. Firma doradzaa rwnie strategicznym inwestorom przy rozpoznaniu, due diligence i nabywaniu przedsibiorstw.

Dziki naszej gbokiej znajomoci lokalnego rynku oraz dobrym stosunkom z przedsibiorstwami i inwestorami, jestemy bardzo dobrym partnerem zarwno dla instytucji poszukujcych inwestycji, jak i klientw korporacyjnych poszukujcych finansowania i pomysw na rozwj.

W ramach naszej dziaalnoci wiadczymy rwniez usugi:

  • Przygotowywanie biznes planw.
  • Rozpoznanie potencjalnych parterw, inwestorw i/lub obiektw inwestycji.
  • Przygotowywanie raportw due dilligence.
  • Przygotowywanie wycen przedsibiorstw.
  • Opiniowanie wycen i raportw.
  • Udzia w negocjacjach z inwestorami finansowymi biorcymi udzia w transakcjach wraz z inwestorami strategicznymi.

Dowiadczenie:

  • Top Consulting przygotowuje memoranda informacyjne zwizane z emisjami private placement. wiadczylimy w tym zakresie usugi doradcze midzy innymi dla: CR Media, WARBUD S.A., PolAqua S.A, etc.
  • W 2003 r., Top Consulting peni obowizki doradcy investors relations dla takich przedsibiorstw, jak CEDC (Central European Distribution Corporation) i FX Energy ? amerykaskie przedsibiorstwa notowane na rynku NASDAQ.
  • W latach 2004-05 wiadczylimy usugi doradcze dla amerykaskiej agencji rzdowej OPIC (The Overseas Private Investment Corporation).
  • W roku 2004, penilimy obowizki doradcy finansowego dla Zwizku Przemysowego Donbas na Ukrainie, przeprowadzalimy proces due diligence w trzech przedsibiorstwach, bdcych potencjalnymi obiektami przejcia ten midzynarodowy koncern metalurgiczny. Bylimy jedn z nielicznych polskich firm konsultingowych posiadajcych partnera wiadczcego usugi doradcze dla biznesu w Kijowie, ktry posiada dowiadczenie w kooperacji pomidzy ukraiskimi i polskimi przedsibiorstwami.
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.