Autoryzowany Doradca na NewConnect

Autoryzowany Doradca na NewConnect

Na mocy uchway nr 809/2007 Zarzdu Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie S.A. z dnia 18 padziernika 2007 roku, Top Consulting S.A. zosta wpisany na list Autoryzowanych Doradcw w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Top Consulting S.A. jako Autoryzowany Doradca oferuje Spkom standardowe doradztwo zwizane z obowizkami Autoryzowanego Doradcy oraz kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania Spki do obrotu publicznego.

W zakresie wsparcia kompleksowego Top Consulting jest pierwszym na rynku doradc, ktry oferuje koordynacj dziaa i doradztwo od chwili, gdy Spka wyrazi ch upublicznienia na NewConnect, a do staego doradztwa finansowego i obsugi Public i Investor Relations po debiucie.

Moliwe jest to dziki wieloletniemu dowiadczeniu ekspertw Top Consulting S.A. w transakcjach na rynkach kapitaowych, a w szczeglnoci przy pierwotnych emisjach na rynku regulowanym.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.