Apolonia Medical

Apolonia Medical S.A.Spka Apolonia Medical powstaa w 2008 roku. 7 wrzenia 2010 firma zadebiutowaa na rynku NewConnect. Apolonia Medical jest jedynym krajowym producentem wysokiej klasy wyposaenia gabinetw lekarskich, wytwarzanego z PCV, PMMA i poliwglanw. czc innowacyjn na skal wiatow technologi z nietuzinkowym designem firma ta skutecznie konkuruje z globalnymi liderami na rynku krajowym i zagranicznym. Produkty Apolonii eksportowane s do Zjednoczonych Emiratw Arabskich, na Cypr, do Austrii czy do krajw Europy Wschodniej. Oferowany przez Apolonie sprzt jest zaliczany do klasy Premium.

Drug istotn lini produktow Apolonii Medical s meble i wyposaenie dla szpitali i jednostek budetowych. Plany spki zakadaj, e w 2011 roku wpywy ze sprzeday tych produktw bd stanowiy znaczn cz przychodw firmy.

Spka bya wielokrotnie nagradzana za jako i estetyczno swoich produktw na targach, imprezach i konkursach branowych. Take sama koncepcja biznesu i dostrzeenie luki w rynku zostao wielokrotnie docenione - midzy innymi I miejscem na oglnopolskim Forum Inwestycyjnym we Wrocawiu.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.