Certyfikowany Ekspert ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych

Certyfikowany Ekspert ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych
Warsztat powicony aspektom prawnym i podatkowym
24 kwietnia 2013, Warszawa


Cel warsztatu:

 • Poznanie zasad prowadzenia oraz rozliczenia dziaalnoci prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • Wyjanienie specyfiki dziaalnoci w SSE przedstawicielom firm, ktre planuj inwestycje w tego typu obszarach
 • Omwienie zagadnie praktycznych, budzcych najwicej wtpliwoci w dziaalnoci firm strefowych
 • Przygotowanie uczestnikw do podejmowania problemw, omawianych podczas warsztatu w praktycePodczas projektu omwimy:

 • Maksymaln dopuszczaln wielko pomocy publicznej
 • Wydatki kwalifikowane ? podstawowe zagadnienia
 • Obowizki zwizane z prowadzeniem dziaalnoci na terenie sse
 • Przychody przedsibiorcy prowadzcego dziaalno na terenie sse
 • Koszty ponoszone przez podmiot prowadzcy dziaalno na terenie sse
 • Przychody i koszty podmiotu prowadzcego dziaalno poza terenem strefy
 • Ustalenie podstawy opodatkowania (dochd albo strata)
 • Pomoc publiczna


Celem projektu jest przekazanie jak najwyszej jakoci wiedzy w najbardziej przystpnej dla Pastwa formie.
SSE zostay utworzone w celu dynamizacji rozwoju gospodarczego pastw bd poszczeglnych ich regionw. W Polsce obejmuj obecnie 13 336,2977 ha obszaru kraju. Stanowi niemal wzorowe poczenie, potrzeb inwestorw i poszczeglnych regionw. Kada z tych stref posiada szczeglnie atrakcyjne warunki zachcajce inwestorw do prowadzenia tam swojej dziaalnoci gospodarczej, przejawia si to gwnie duymi, w odrnieniu do innych regionw, ulgami podatkowymi.

Serdecznie zapraszam do wzicia udziau w naszym warsztacie.

Grzegorz Lenkiewicz
kierownik projektu

Plan godzinowy zaj:
09.30 Rozpoczcie seminarium
10.30- 10.45 Przerwa na kaw
12.30- 13.20 Wsplny obiad
15.00- 15.15 Przerwa na kaw
17.00 Zakoczenie

pdf PROGRAM DO POBRANIA

PARTNER

ecddp

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.