ZARZDZANIE SOB W CZASIE
25-26 MARCA 2013
SZKOLENIE PROWADZONE METOD WARSZTATOW, RZETELNA WIEDZA TRENERASzkolenie skierowane jest do:

 • Wacicieli firm lub osb ktre stanowi kadr zarzdzajc
 • Pracownikw przedsibiorstw
 • Osb samodzielnie organizujcych wasny dzie pracy
 • Osb chccych usprawni wasne dziaanie i poprawi swoj skuteczno
 • Osb, ktre ceni wasny czas i chc go gospodarowa jak najefektywniej
 • Osb, ktre chc dokona diagnozy swojego podejcia do czasu
 • Osb, ktre maj poczucie ?wiecznego braku czasu?
 • Osb chccych lepiej wyznacza swoje priorytety
 • Osb, ktre chc lepiej wyznacza cele i skuteczniej je realizowa
 • Osb, ktre chc korzysta z najlepszych znanych metod zarzdzania sob w czasie
 • Osb, ktre chc zredukowa stres i presje czasu


Wybrane metody aktywizujce wykorzystywane na szkoleniu to:

 • Zogniskowane dyskusje
 • Case study
 • Testy diagnostyczne
 • wiczenia indywidualne i grupowe
 • Interaktywne mini wykady

Szanowni Pastwo,
projekt na ktry pragn Pastwa zaprosi powsta specjalnie dla osb, ktre wiedz e czas jest bardzo cennym i deficytowym zasobem. Jego efektywne wykorzystanie pozwala realizowa zaoone cele, dziaa wydajniej i skutecznie. A nauka inteligentnego zarzdzania czasem, gospodarowania swoim potencjaem i efektywnej organizacji pracy jest jednym z priorytetw w dzisiejszym wiecie spoecznym.

Serdecznie zapraszam do udziau w naszej konferencji i jak zawsze w przypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Karolina Doda
Kierownik Projektu

pdf PROGRAM DO POBRANIA

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.