Suntech Technologies

sun_logo Suntech is an innovative company which represents the IT sector. The company specializes in the design and implementation of integrated IT systems dedicated for telecommunications companies. Its clients include GSM operators, triple-play (Internet, telephone and TV) providers and MVNO operators.

Suntech has implemented its products at the leading companies of the Polish telecommunications industry (including Orange and Plus GSM), as well as the biggest triple-play cable TV companies (Aster, Vectra). Additionally, it has carried out projects for Telekomunikacja Polska, Netia, Sferia, Telekomunikacja Kolejowa

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.