The first day of trading of MOBINI on NewConnect PDF Print E-mail
Tuesday, 21 June 2011 22:39

 

logoMobini
The ceremony on the first day of trading of MOBINI S.A on the New Connect market.
The successful IPO ceremony was held on June 22nd at 11:20 AM at the WSE building at Ksiazeca 4 street (NewConnect room)

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.