Corporate PR

 

 • Reputation management
 • Image audit and analysis
 • Executing internal and external communications strategies
 • Development and implementation of Corporate Identity
 • Developing the relations with NGOs, opinion leaders and in the B2B area
 • Media relations:
  • Developing the company?s information policy and managing an external press office
  • Organizing conferences, press materials
  • Preparing and implementing social media strategies
  • Monitoring the media and online forums
  • Monitoring the competition
 • Crisis management ? preparation of crisis scenarios
 • Developing Corporate Social Responsibility (CSR) programs
 • Implementing sponsorship strategies
 • Organizing company events
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.