Conferences & Trainings

konferencje

Tworzymy, opracowujemy i organizujemy  konferencje i szkolenia skierowane do strategicznych sektorw gospodarki ju od 1993 roku. Rocznie w naszych konferencjach i szkoleniach bierze udzia ponad tysic menederw redniego i wysokiego szczebla.

Specjalizujemy si w zagadnieniach zwizanych z finansami, energetyk  wytwrcz, elektroenergetyk, gazem, lotnictwem cywilnym, telekomunikacj oraz prawem.  Wiele naszych konferencji zostao objtych prestiowymi patronatami polskich ministerstw, m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej czy Ministerstwa rodowiska, instytucji pastwowych, np. Narodowego Banku Polskiego oraz branowych organizacji midzynarodowych.

Posiadamy bogate dowiadczenie w zakresie management change opartych na wypracowaniu poprzez tzw. szkolenia mikkie zupenie nowych jakoci w zakresie ksztatowania umiejtnoci menederskich. Nasz specjalizacj s szkolenia kompleksowe.

Serdecznie zapraszamy do wsppracy.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.